— Thanh toán chuyển khoản qua Vietcombank
— Chủ tài khoản: NGUYEN XUAN DUNG
— Số tài khoản: 0231000639137

* Nội dung chuyển khoản: “chobmt” + Số đơn hàng