SỬ DỤNG GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

→ Phí ship 16k/đơn hàng trong BMT.
→ Phí ship 22k/đơn hàng đi huyện.
→ Ngoài tỉnh trả phí theo đơn vị vận chuyển.